Konsultering för planering av leveranskedja

Trilogia Consulting Oy erbjuder kunnande och konkreta lösningar för utveckling av leveranskedjan och för planering av logistiska funktionsmodeller. Trilogia Consulting har tillsammans cirka 15 års erfarenhet av konsultering av leveranskejdans ledning och ett brett nätverk av aktörer inom logistik branschen i Finland så väl som i Mellan-Europa.

Företaget är grundat år 2012 och företagets representant Taina Lemola (M.Sc. Economics) har erfarenhet som logistikchef i tre olika organisationer och har skaffat en grund genom praktisk verksamhet av tiotals olika företag.


Om leveranskedjans smidighet har en viktig roll i er verksamhet och ni har övervägt praktiska förändringar i verksamheten, kontakta oss. Tillsammans kan vi skapa en lösning och sätta den till praktiken.

Leveranskedjans utveckling i praktiken

Leveranskedjans utveckling är en stor helhet, i vilken ingår många helheter alltid från sortimentval till returlogistik. Vid utväcklingsarbetet bör beaktas, förutom den praktiska funktionaliteten, även helhets lönsamheten, service nivån samt hur fasta kapitalet bildas. Många märkbara beslut, som inverkar på effektiviteten i leveranskedjan, görs inom företagets olika delområden redan innan varorna rör sig någonstans. Därför är det viktigt att alla inom organisationen förstår leveranskedjans helhet.

I företag med stora materialströmmar är detta ett av de mest betydelsefulla faktor för lönsamheten. Datasystemen och informationsteknologin har en betydande roll i helheten, därför är det viktigt att funktionaliteten är uppdaterad och att systemen är lätta att använda.

Läs mer om våra tjänster

Logistik expert

Trilogia Consulting Oy är grundat 2012. Dess grundare och ägare är Taina Lemola, expert med lång erfarenhet inom branchen. Förutom finska behärskar hon engelska, svenska, tyska och ryska. Jag erbjuder tjänster för planering av leveranskedjan, projektledning, färändringsledning och planering av logistiska verksamhetsmodeller för små och medelstora företag. Vi förbättrar leveranskedjan i Finland eller Mellan Europa.

Ta Kontakt

* Obligatoriskt fält

Jag godkänner att man får sända mig erbjudanden och mer information.