Logistik konsultering och hjälp med projektledning

Söker du en praktisk partner för planering av leveranskedjan eller för projektledning? Trilogia Consulting Oy erbjuder tjänster för planering av leveranskedjan, projektledning, förändringsledning och logistisk planering. Vi verkar i Nurmijärvi och agerar i hela Finland samt i Europa.

Vår styrka är i förmågan att kommunicera och föra vidare de praktiska behoven från lagret till företagsledningen för beslutsfattandet. Som ett litet företag är vi flexibla och smidiga. Våra kunder är såväl små och medelstora företag som stora koncerner. Taina Lemola fungerar även som projektledare i olika förändringsprojekt. Läs mer nedan om våra tjänster och kontakta oss gärna.

Planering av leveranskedjan

Har ni för avsikt att uppdatera era funktionsmodeller? Har ni som målsättning att förbättra leveranskedjans effektivitet, höja servicenivån eller kostnadsbesparingar? Dessa saker tillhör materialströmmarnas styrning och då bör man i första hand klargöra vilka beslut som är gjorda inom leverenskedjan.

Vi har specialiserat oss på analysering av styrningens helhet samt vi har utvecklat analyseringsvertyg för att utreda effektiviteten och fastställa förändringsobjekten. Vi framför även konkreta förbättringsförslag till verksamheten.

Ring eller skicka meddelande!

Projektledning

Våra kontaktuppgifter

Behöver du mer resurser för förändringsledningen? En förutsättning att projektet lyckas är en skarp och stabil projektledning och goda färdigheter i människokännedom. Att genomföra en förändring lyckas inte alltid som en sekundär funktion vid sidan om en huvudtjänst. Då är det klokt att skaffa utomstående hjälp.

Trilogia Consulting erbjuder praktisk projektkunskap samt ledning om leveranskedjor och i förändringar av informationsteknologin och dess introduktion.

Logistik

Söker du partner för lagring eller transporter i Finland eller Mellan- Europa? Första steget är att identifiera behovet och sedan söka den bästa partnern.

Detta kan vi hjälpa med och ta hand om. Vi står även till hjälp i förändringsprojekt. Är lagret eget eller utlagda, är det alltid en del av företagets hela leveranskedja. Detta bör beaktas i all planering för att undvika deloptimering och att resultaten i sin helhet blir dåligt. Då man utvecklar något delområde inom logistiken bör materialströmmens styrning beaktas.

Låt oss hjälpa